Logowanie

Administratorem danych osobowych jest Internetowy Dom Mediowy Net S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania to zawarcie i wykonanie umowy oraz marketing własny IDMNET S.A. Podstawami prawnymi przetwarzania są umowa sprzedaży/świadczenia usług oraz prawnie uzasadniony interes. Odbiorcy danych to podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu spółek z Grupy ZPR MEDIA. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; prawo dostępu do danych i inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Po zalogowaniu się, weź udział w konkursie.

Napisz nam jakie cechy powinno mieć Twoje Konto Jakże Osobiste
i wygraj iPhone XS Max lub bon do Biedronki o wartości 150 zł.