Napisz do nas!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Internetowy Dom Mediowy Net S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
Cele przetwarzania:
Udzielenie informacji dotyczącej Promocji "Superkasa z Kontem Jakże Osobistym Alior Banku"
Podstawy prawne przetwarzania:
Umowa sprzedaży/świadczenia usług, prawnie uzasadniony interes
Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu spółek z Grupy ZPR Media
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
- prawo dostępu do danych
- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu